• Geen reguliere lessen
 • Overlap in vakken
 • Actueel onderwijs
 • Brede compententies
 • Leren door ervaring
 • Samenwerkend leren
 • Ondernemend leren
 • Creativiteit
 • Omgaan met onzekerheid, onduidelijkheid en risico
 • Theorie en praktijk koppeling
 • Eigen modules met Moreeco uitgeverij
 • Grote pakketten
 • Kleine pakketten
 • Gepaste pakketten  in onderwijsvormen
 • Gekoppeld met het PTA en Eindtermen
 • Lesopbouw communiceren we vooraf.

Ziet u door al deze voordelen ook kansen?

Neem hieronder contact met ons op

Voordelen

Moreeco Educatie geeft heel veel voordelen in het onderwijs. Wij staan voor praktisch onderwijs waarin heel veel aanknopingspunten gevonden kan worden in het onderwijssysteem
Doordat wij op verschillende manieren diensten kunnen aanbieden is het mogelijk om iets kleins van Moreeco te ervaren of een groot project. Wij garanderen dat leerlingen les krijgen in belangrijk natuuronderwijs. Niet doormiddel van lesgeven met een keer een leuke werkvorm, maar actief bezig zijn met planten, dieren, duurzaamheid en milieu. Leerlingen ervaren een natuurbeleving die ze altijd bij blijft. Bij mooi weer zijn we buiten, bij slecht weer nemen we buiten naar binnen!
 
Goed voor de leerling
Leerlingen leren vaardigheden op een andere manier, ook laten we leerlingen ervaren wat ze kunnen met de theorie die al geleerd is. We laten leerlingen anders dan het reguliere onderwijs hierdoor garanderen wij dat de opgestelde leerdoelen eerder worden behaald. Creatieve enthousiaste lessen waardoor leerlingen doelen willen bereiken!
Goed voor de docent
De vaste docent krijgt ruimte om een lesuur minder voorbereiden, wij verzorgen namelijk de volledige les. Door eerdere ervaringen zien wij dat scholen ons inzetten voor opvulling van het rooster, dit wanneer er docenten te weinig zijn of wanneer er uitval is bij de vaste docent. Toch geven wij altijd aan dat de aanwezigheid van de vaste docent meer grip geeft op het leerklimaat van de individuele leerling. De vaste docent kent immers de klas goed. Dit laten wij helemaal vrij.
 

Vragen uit het onderwijs

Docent uit Overijsel – Zien jullie veel voortgang in de motivatie van de leerlingen?

Antwoord – Ja, we zien dat de motivatie sterk stijgt nadat wij langs zijn gegaan. Leerlingen kijken hun ogen uit wat wij allemaal meebrengen aan materialen en gereedschappen. Ook zie ik in de evaluatie steeds meer terug dat leerlingen aangeven dat ze de terugkoppeling naar de theorie zo fijn vinden in onze werkwijze.

Docent uit Brabant – Merk je dat leerlingen de theorie beter begrijpen na de praktische invulling?

Antwoord – Ja, maar toch zien we ook dat ze het daardoor lastig vinden om te schakelen. Leerlingen zijn niet gewend om het direct toe te passen in de praktijk, juist daarom maakt dit ons bijzonder. Wij willen de leerlingen praktisch de natuur laten beleven.

Docent uit Zuid-Holland – Hoeveel voorbereidingstijd zit er gemiddeld aan 1 gastles?

Antwoord – Gemiddeld zo’n 5 uur per nieuwe les

Docent uit Drenthe – Waarom zijn leerlingen sneller geneigd om praktische bezig te zijn?

Antwoord – Wij zien dat leerlingen graag het gene wat ze in theorie hebben geleerd willen toepassen in de praktijk. Hierdoor zien ze bevestiging van hun eigen leervermogen

Over ons

Voor overige vragen of samenwerkingen kunt u met ons contact opnemen. Ook kunt u ons volgen op verschillende mediaplatforms

Contactgegevens