• Snele leraar-leerling relatie
  • Praktisch onderwijs
  • Eigen modules
  • Geheel Nederland
  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Praktijk onderwijs 
  • Theatrale werkvormen
  • Praktische werkvormen
  • Vlogs

Voor interesse in een enkele les?

Neem hieronder contact met ons op, met als onderwerp enkele les. 

Gastles

Deze dienst wordt voornamelijk aangevraagd bij een kennismaking, zodat de school en de docent kennis kunnen maken met Moreeco. In een enkele les zullen wij voornamelijk workshops aanbieden die gekoppeld zijn aan de theorielessen van de vaste docent.

Deze dienst wordt uitgevoerd in een enkele les, men kan het als ware zien als gastles.
In deze enkele les kunnen we de theorie van de vaste docent koppelen met de praktische werkvormen van Moreeco Educatie. In een enkele les brengen wij buiten naar binnen. Of indien mogelijk gaan we naar buiten met uw klas. 
Na elke gastles krijgen leerlingen een evaluatieformulier toegereikt. Zo kunnen we continue refereren wat beter kan, maar zien we als experts ook wat leerling extra hebben geleerd met de praktische componenten van Moreeco Educatie
Goed voor de leerling
Leerlingen leren vaardigheden op een andere manier, ook laten we leerlingen ervaren wat ze kunnen met de theorie die al geleerd is. Als laatste laten we leerlingen anders leren hierdoor garanderen wij dat de opgestelde leerdoelen eerder worden behaald.
Goed voor de docent
De vaste docent krijgt ruimte om een lesuur minder voorbereiden, wij verzorgen namelijk de volledige les. Door eerdere ervaringen zien wij dat scholen ons inzetten voor opvulling van het rooster, dit wanneer er docenten te weinig zijn of wanneer er uitval is bij de vaste docent. Toch geven wij altijd aan dat de aanwezigheid van de vaste docent meer grip geeft op het leerklimaat van de individuele leerling. De vaste docent kent immers de klas goed. Dit laten wij helemaal vrij.
 

Vragen uit het onderwijs

Docent uit Overijsel – Zien jullie veel voortgang in de motivatie van de leerlingen?

Antwoord – Ja, we zien dat de motivatie sterk stijgt nadat wij langs zijn gegaan. Leerlingen kijken hun ogen uit wat wij allemaal meebrengen aan materialen en gereedschappen. Ook zie ik in de evaluatie steeds meer terug dat leerlingen aangeven dat ze de terugkoppeling naar de theorie zo fijn vinden in onze werkwijze.

Docent uit Brabant – Merk je dat leerlingen de theorie beter begrijpen na de praktische invulling?

Antwoord – Ja, maar toch zien we ook dat ze het daardoor lastig vinden om te schakelen. Leerlingen zijn niet gewend om het direct toe te passen in de praktijk, juist daarom maakt dit ons bijzonder. Wij willen de leerlingen praktisch de natuur laten beleven.

Docent uit Zuid-Holland – Hoeveel voorbereidingstijd zit er gemiddeld aan 1 gastles?

Antwoord – Gemiddeld zo’n 5 uur per nieuwe les

Docent uit Drenthe – Waarom zijn leerlingen sneller geneigd om praktische bezig te zijn?

Antwoord – Wij zien dat leerlingen graag het gene wat ze in theorie hebben geleerd willen toepassen in de praktijk. Hierdoor zien ze bevestiging van hun eigen leervermogen

Over ons

Voor overige vragen of samenwerkingen kunt u met ons contact opnemen. Ook kunt u ons volgen op verschillende mediaplatforms

Contactgegevens